Verslag Secretariaat en Ledenadministratie: Jaar 2021

Verslag Secretariaat en Ledenadministratie: Jaar 2021

1.      Bestuurswisselingen.

Er hebben zich 2021 geen bestuurswisselingen voorgedaan.

2.      Bestuursvergaderingen.

In 2021 heeft het bestuur vanwege corona slechts 4 keer bijeengeweest.

Afwisselend werd bij de bestuursleden thuis vergaderd.

Van de bestuursvergaderingen zijn verslagen waarin de gemaakte afspraken die gemaakt zijn, zijn vastgelegd.

3.      Ledenvergaderingen.

Er is in 2021 slechts één ledenvergadering gehouden. Namelijk de Algemene ledenvergadering van 3 september 2021.

 

  1. Leden aantallen
  Leden Jeugdleden Gastleden
1-1-2021 77 2 8
1-1-2022 80 3 8

 

Het ledental is t.o.v. 2020 met 4 toegenomen!

In 2021 zijn geen leden door royement uitgeschreven. (betalingsachterstand).

 

5.      Tentoonstelling

Helaas is in september 2021 besloten om de TT af te gelasten.

De voorwaarden waaronder een TT gehouden kon worden de locatie “De Brasem” maakte een TT al bijna onmogelijk. Kort daarna werden vanwege de overheid maarteregelen opgelegd die een TT zonder meer onmogelijk maakten.

 

6.      Lezingen.

In 2021 is de traditioneel in september te houden lezing niet doorgegaan.

 

  1. Opslag TT-materialen

Op dit moment zijn de TT-materialen opgeslagen bij voetbalclub TEC.

Daar zijn we als bestuur heel blij mee. Echter van een optimale situatie is gelet op de bereikbaarheid van de materialen, geen sprake. We zoeken echter verder naar een meer geschikte en vooral meer bereikbare locatie.  Zoekt u ook met ons mee?

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Beleid

In 2021 is geen wijziging in beleid tot stand gekomen.

 

9.      Districtsvergaderingen 2021.

De districtsvergaderingen zijn in 2021 niet doorgegaan.

 

 

  1. NBvV jaarverslag 2021

Mededelingen vanuit de Nederlandse bond van Vogelliefhebbers

  • Geen NK in januari 2021;
  • Circa 800 leden minder in 2021 t.o.v. 2020;
  • Financiële positie is met circa € 100.000 verbeterd a.g. een toegekende subsidie;
  • Per 1 maart 2022 is Tiel met 85 leden (ex gastleden) de 3e vereniging in Gelderland. Putten met 92 en Varsseveld met 119 gaan ons nog voor.