THUIS BIJ: Jan

Erelid
Dit keer ben ik thuis geweest bij een lid van het eerste uur. Jan is het enige nog levende lid die vanaf de oprichting in 1952 lid is van de  vereniging. Tot op de dag van vandaag is Jan zelfs actief lid. Actief door zijn aanwezigheid op alle ledenvergaderingen en tijdens de tentoonstellingen. Op de TT stuurt hij niet alleen vogels in, maar helpt hij met de opbouw;  is hij vaste voordrager en verzorgt hij met nog twee andere leden alle vogels. Het is dan ook geen wonder dat Jan jaren geleden tot Erelid van de Tielse Vogelliefhebbers Vereniging is benoemd.

Net als vele andere vogelkwekers is Jan begonnen met duiven maar toen hij op zijn 19de in de horeca ging werken, moest hij de duiven snel opruimen. De wedstrijdvluchten vonden meestal op zondag plaats en dat is natuurlijk geen dag om in de horeca vrij te nemen. Jan ging op zoek naar een gemakkelijkere vogelsoort en is in die tijd begonnen met Grasparkieten in de kleur Deens bont. Voor mij een onbekende kleur maar Jan wist haarfijn uit te leggen dat deze vogel een strakke symmetrische lijn op de borst moet hebben die de twee kleuren op de borst duidelijk scheidt.

De eerste zes jaar van zijn huwelijk heeft Jan met zijn vrouw nog thuis ingewoond. Daar had het duivenhok al plaatsgemaakt voor een vogelhok en toen ze thuis aangesloten werden op het gasnet, kon het kolenhok omgebouwd worden tot een tweede vogelhok.

Agaat opaal uitgesneden

Ontsnapping
Door zijn werkzaamheden in de horeca zat Jan ‘s winters in de WW. Op de dag dat hij zijn vogels voor de TT moest inbrengen kwam de controleur thuis kijken of Jan toch niet aan het werk was. Bij het weggaan van de controleur ging het mis toen Jan zijn vervoerskooi achterop de fiets wilde zetten. Het gevolg was dat de kooi op de straat kapot viel en alle vogels ontsnapte. De controleur heeft verder deze dag niemand meer gecontroleerd want ze zijn samen nog uren bezig geweest om alle vogels te vangen. Dit is gelukt en Jan is ook nog kampioen geworden.

Kachel
Na de parkieten is Jan overgestapt op tropische vogels. Voor de verwarming had hij een petroleumkachel in de vogelkooi staan die regelmatig bijgevuld moest worden. Toen Jan op een ochtend bij zijn vogels kwam zag hij al snel dat het niet goed gegaan was. Zijn vrouw zou de kachel bijvullen maar was dit vergeten. Nadat de kachel uitgegaan was heeft hij de hele nacht staan blaken. Het gevolg was zwarte ramen maar nog erger ook zwarte vogels. De ramen waren sneller schoon dan de vogels.

IMG_1667

Op zijn 27ste is Jan begonnen met kanaries en die heeft hij nog steeds. Hij is gestart met rood maar dit vond hij lastig omdat hij in die tijd regelmatig met de caravan weg was. Daarom is hij overgestapt naar geel mozaïeken die geen kleurstof nodig hebben. De vele bekers, medailles, vaantjes die op zolder staan en in de kooi hangen geven aan het hem goed afgaat. Ook voor komend jaar ziet Jan het weer zitten doordat hij nu een goed kweekseizoen aan het afronden is.

IMG_1649

Anekdotes
Als ik dan aan Jan vraag of hij in al die jaren verschillen ziet binnen de vereniging begint hij te vertellen. Al snel blijkt dat mijn 23 jaar Tielse kennis ruim onvoldoende is om Jan te kunnen volgen. De namen, bijnamen, locaties ed vliegen in het rond en ik ken er werkelijk niemand van.
De vereniging is opgericht in 1952 in de bovenzaal van De Karseboom op de Groenmarkt door de heren van Echteld, de Kriek en Melkert. Zoals gezegd is Jan lid van het eerste uur. Collega Erelid Jan Dikker is een half jaar na Jan bij de club gekomen.

IMG_1652

Zoals ook nu, draait het binnen een vereniging om een harde kern. Jammer genoeg is altijd maar een klein deel van de leden actief. Zo ook tijdens de opbouw van een van de TT’s in het gebouw van Frans van Loenen op het Plein. Toen de TT ruimte was ingericht moest hierop natuurlijk geproost worden. Toen bij een plaatselijke kroeg een fles jenever gehaald was bleek al snel dat het zonder glazen lastig drinken zou worden. Als oplossing werden hiervoor de glazen waterbakjes van de zangkanaries gebruikt. Gelukkig zijn ze nadien nog wel even omgespoeld.

IMG_1663

Omdat je als vogelvereniging meestal geen eigen gebouw hebt, heeft de vereniging al vele TT locaties gehad. Zo zaten ze ook een keer in de bovenzaal van Arie van Herk in de Voorstad. Daar werd het podium helemaal aangekleed met een mooie waterpartij voor eenden. Het vullen met water ging met een slang gemakkelijk maar hoe laat je een bak van zeil leeglopen? Het idee ontstond om in een hoek van de vloer het water door een gat weg te laten lopen, men was alleen vergeten dat ze in de bovenzaal zaten en dat onder de zaal bakker Deenik zijn garage had!

About

Bestuurslid Tielse Vogelliefhebbers Vereniging

View all posts by

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *