Over onze Vereniging TVV Tiel www.vogelverenigingtiel.nl

De Tielse Vogelliefhebbers Vereniging is opgericht op 6 januari 1952. In 2022 heeft de vereniging haar 70-jarig jubileum gevierd. De vereniging is aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.

Op dit moment heeft de vereniging ca. 100 enthousiaste leden die ieder op eigen wijze de vogelhobby een warm hart toedragen. Door de verscheidenheid aan vogels bij onze leden is er veel kennis in huis waardoor er, o.a. tijdens de ledenvergaderingen, veel informatie aan elkaar wordt overgedragen. Zo worden tips, adviezen en kweekervaringen met elkaar gedeeld. Zeker voor nieuwe leden is het belangrijk om dit soort kennis te vergaren.

Gedurende het jaar organiseert de vereniging 6 avonden voor de leden. De inhoud van de avond is seizoensgebonden. Traditioneel beginnen we het kalenderjaar met de feestavond waarbij ook de prijzen van de onderlinge tentoonstelling uitgereikt worden. De tweede avond wordt gereserveerd voor de jaarvergadering waarbij er ook tijd overblijft om de kweekresultaten van dat moment te bespreken. De laatste avond voor de vakantie heeft de vergadering geen vast thema. Na de vakantie hebben we drie ledenvergaderingen: waarbij er op een van de avonden een spreker wordt uitgenodigd, waarbij het onderwerp steeds wisselend is, en een ter voorbereiding op de door de vereniging georganiseerde Nationale- en onderlinge tentoonstelling in week 48. De ledenavonden worden op vrijdagavond georganiseerd in het Verenigingsgebouw van hengelsportvereniging De Brasem, Meidoornstraat 8-B te Tiel.

De kwaliteit van de gekweekte vogels door onze leden is als zeer goed te bestempelen. Menig lid heeft met zijn vogels prijzen gewonnen op regionale- en districtstentoonstellingen, alsmede tijdens de Internationale tentoonstelling die jaarlijks in Apeldoorn gehouden wordt.

Dit jaar organiseert de vereniging voor de 51ste keer de Nationale- en onderlinge tentoonstelling in het verenigingsgebouw van visvereniging De Brasem te Tiel. In 2014 hadden we maar liefst 780 vogels ingeschreven maar hebben we door de heersende vogelgriep op dat moment de tentoonstelling af moeten gelasten.  Heeft u vogels? Dan nodig ik u uit om deel te nemen aan deze tentoonstelling.

De vereniging verkeert in de luxe positie dat het bestuur momenteel uit 8 personen bestaat. Omdat ieder een eigen specialisatie heeft, worden de taken verdeeld en verloopt alles heel soepel.

Bent u ook vogelliefhebber dan willen wij u graag als lid verwelkomen. Bent u al bij een andere vereniging lid, dan bent u als gast lid ook van harte welkom. Met elkaar kunnen we onze vogelhobby professionaliseren.

Met gevleugelde groet,

Wim van de Heuvel
voorzitter