Nieuwsbrief District Gelderland NbvV  Voorjaar 2021

Nieuwsbrief District Gelderland NbvV  Voorjaar 2021

Ook in deze coronatijd zoeken we naar mogelijkheden  om met elkaar in contact te blijven. Vandaar deze brief . Jammer genoeg is het nog steeds niet mogelijk om bij elkaar te komen voor bv. vergaderingen  en de jubilarissen te huldigen.

  • De geplande voorjaarsvergadering gaat niet door. We proberen als alles het toelaat in Juni nog een bijeenkomst te organiseren. Hierover zullen we U tijdig informeren.
  • De vaste punten welke op de voorjaarsvergadering aan de orde komen worden voorlopig even doorgeschoven naar een volgende vergadering.
  • Aanvragen voor de definitieve tentoonstelling van 2021 kunt U nog insturen met de kopie van de keurcontracten ( Keurmeesters ) De voorlopige aanvraag voor 2022 mag U ook al worden gedaan.
  • Enkele afdelingen hebben nog geen automatische toestemming afgegeven voor de districtsbijdrage. Laat de penningmeester wel zorgen voor de tijdige betaling. Voor eventuele vragen kunt U altijd een mailtje sturen naar de penningmeester van het district g.hondorp@hetnet.nl
  • We zijn als bestuur wel al bezig met de voorbereiding van de Districtstentoonstelling in Huissen welke staat gepland voor week 50 2021. Laten we hopen dat tegen die tijd de wereld er weer beter uitziet.

Voor de rest wenst het bestuur van district Gelderland U het allerbeste en blijf vooral gezond. Hopelijk snel tot ziens.

Groet, Wim Theloosen

About

View all posts by

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *