Ledenvergadering en agenda

Agenda: Algemene ledenvergadering                               

Datum: vrijdag  15 april 2022

 Aanvang 20:00 uur

Locatie: 

Verenigingsgebouw Hengelsport Combinatie Tiel, Meidoornstraat 8-b te Tiel

 1. Opening en mededelingen.
 1. Verslag Algemene ledenvergadering 2021.

Het verslag van de algemene ledenvergadering 2021 is per email aan de leden verstuurd en ligt vanaf 19:30 uur ter inzage.

De secretaris neemt de belangrijkste punten met de leden door.

 Verslag secretariaat en ledenadministratie 2021

 3.Het verslag van de algemene ledenvergadering 2021 is per email aan de leden gestuurd en  ligt vanaf 19:30 uur ter inzage.

De secretaris neemt de belangrijkste punten met de leden door.

 4.Financieel verslag penningmeester tentoonstelling 2021.

Het financiële verslag van de TT 2021, ligt vanaf 19:30 uur ter inzage.

De penningmeester neemt de belangrijkste punten met de leden door.5. Financieel jaarverslag penningmeester 2021.

 5.   Het financiële jaarverslag 2021, ligt vanaf 19:30 uur ter inzage.

 De penningmeester neemt de belangrijkste punten met de leden door.

 6.Verslag kascontrolecommissie 2021.

Commissie bestaat uit: Sjaak de Mooij en Wim Brinks.

7.Pauze met verloting

 

 1. Bestuur mededelingen
 • Afsluiten van zgn. Bestuurders verzekering vanwege “Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)”. Kosten € 28 /maand.
 • 8.Bestuursvoorstellen

Verhogen contributie vanwege kosten bestuursters verzekering en mogelijke verhoging kosten NBvB met 2 euro in 2023 en 2 euro in 2024.

Optie 1:

 • Per 1-1-2023 – verhogen met € 4,50 van € 32,50 naar € 37,00 per jaar
 • Per 1-1-2024 – verhogen contributie met € 2,00 naar € 39,00 per jaar

Optie 2:

 • Per 1-1-2023 – verhogen met € 6,50 van € 32,50 naar € 39,00 per jaar

In beide opties geldt dat verhoging contributie lager uitvalt als de contributieverhoging van de NBvV niet doorgaat. Bestuur acht dit echter zeer onwaarschijnlijk.

 1. Bestuursverkiezing / wijziging
 • Aftredend en wel herkiesbaar is: Wim van den Heuvel (voorzitter)
 • Aftredend en wel herkiesbaar is: Gerrit Gerritsen (ringencommissaris)
 • Aftredend en niet herkiesbaar: Henk van Valkenburg.
  • Als kandidaat-bestuurslid heeft zich Ronnie van Eck zich gemeld.
 • Cisca Gerritsen en Vincent van Hattem vullen vanaf 2021 de bestuursfunctie als duo in, geheel in lijn met de bestaande situatie.

Tegenkandidaten voor Wim, Gerrit en Ronnie kunnen zich tot 24 uur voor de algemene ledenvergadering aanmelden bij de voorzitter en of de secretaris.

 1. Lezing in september 2022! Wie heeft een idee, voorstel?

 

 1. Ringenbestellen procedure en ervaringen

 

 1. Tiels kwartiertje

 

 1. Rondvraag.

 

 1. Sluiting.

 

Volgende ledenvergadering: vrijdag 20 mei 2022 Feestavond