Bestuursleden en contact

Heeft u een vraag, opmerking of wilt u om een andere reden contact met ons opnemen? Stuur ons een mailtje of bel één van de bestuursleden.
Algemene vragen kunt u sturen naar
Voorzitter
Wim van den Heuvel
0344-695213
voorzitter@vogelverenigingtiel.nl
Secretaris
Nico Maat
06-52083474
secretaris@vogelverenigingtiel.nl
Penningmeester
Tony Heijster
06-21143081
penningmeester@vogelverenigingtiel.nl
Sponsoring en website
Arthur  Beuns
0344-618928
06-28175288
sponsoring@vogelverenigingtiel.nl
Ledenadministratie
Cisca Gerritsen
06-10925943
leden@vogelverenigingtiel.nl
T.T. Secretaris
Gerrit Gerritsen
06-27520296
gerritgerittsen1946@gmail.com
Ringencommissaris
Gerrit Gerritsen
06-27520296
ringen@vogelverenigingtiel.nl

Ereleden

Henk van Valkenburg

Gerrit Gerritsen
Jan Geurtsen
Overig
Rabobank: NL75 Rabo 036.29.57.185.
KVK: 40157627.
Afdeling van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers