Bestuursleden en contact

Heeft u een vraag, opmerking of wilt u om een andere reden contact met ons opnemen? Stuur ons een mailtje of bel één van de bestuursleden.
Algemene vragen kunt u sturen naar
Voorzitter
Wim van den Heuvel
0344-695213
Secretaris
Nico Maat
06-52083474
Penningmeester
Tony Heijster
06-21143081
Sponsoring en website
Arthur  Beuns
06-28175288
Ledenadministratie
Cisca Gerritsen
06-10925943
T.T. Secretaris
Gerrit Gerritsen
06-27520296
Ringencommissaris
Gerrit Gerritsen
06-27520296

Ereleden Henk van Valkenburg    Gerrit Gerritsen  Jan Geurtsen
Overig
Rabobank: NL75 Rabo 036.29.57.185.
KVK: 40157627.
Afdeling van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers