Welkom

De Tielse Vogelliefhebbers Vereniging is opgericht op 6 januari 1952. In 2022 heeft de vereniging haar 70 jarig jubileum gevierd. De vereniging is aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.

Op dit moment heeft de vereniging ca. 100 enthousiaste leden die ieder op eigen wijze de vogelhobby een warm hart toedragen. Door de verscheidenheid aan vogels bij onze leden is er veel kennis in huis waardoor er, o.a. tijdens de ledenvergaderingen, veel informatie aan elkaar wordt overgedragen. Zo worden tips, adviezen en kweekervaringen met elkaar gedeeld. Zeker voor nieuwe leden is het belangrijk om dit soort kennis te vergaren.

Verder lezen